Om Schamanka

Schamanka erbjuder kurser och behandlingar i personlig utveckling samt coaching och konflikthantering.

Jag använder mig av tekniker från Anderna och Inka-traditionen. Dessa tekniker har använts av medicinmän och kvinnor i årtusenden. Läran bygger på att allt är energier. Ett energifält utan präglingar gör att du kan leva i din fulla potential, fri från rädslor och begränsningar så att du kan vara den du är. Händelser, trauman, ärvda mönster och beteenden hindrar energiflödet, vilket påverkar hur vi reagerar och agerar i olika situationer.

Med hjälp av schamansk healing kan dessa blockeringar tas bort.

OM ANNIKA

Jag har alltid varit en sökare. Mitt eget levnadsöde har fått mig att söka alternativa vägar till ett helare och rikare liv. När jag kom i kontakt med Alberto Villoldo första gången, i maj 2005, visste jag att jag hittat min väg – det fanns inga tvivel. Jag har sedan dess utbildat mig i schamanska tekniker inom Inka-traditionen genom skolan The Four Winds Society. Även om jag idag är certifierad så fortgår min utbildning. Just nu går jag i lära för Inkaättlingen Puma, Fredy Quispe Singona i Peru. Jag har tidigare gått kurser för Doña Maria, Don Alejandro och Don Mariano med flera – alla boende i Peru. De är några av få ännu verksamma Paqos och det är en fantastisk förmån att få ta del av deras kunskap och arv. Jag har även ett stort intresse för den nordiska traditionen och söker vägar att sammanföra lärorna.